TeamE3 Ceremony :

1st Annual Prize Distribution Ceremony as on 26 May 2019 07:15 am

Starting Point:- Espalier Heritage School

Medal Fee: Rs. 0/-

Registration Starts On : 22 May 2019 at 10:00 AM

Registration Closes On : 25 May 2019 at 04:00 PM

NA

NA

Ride RulesFull Ride Description


Annual Prize Distribution Ceremony 2019


Full Ride Route Instructions


Super Platinum Riders
Dr. Aba Sheshrao Patil

 

Platinum Riders
Dr. Himanshu Thuse
Raj Palve

 

Diamond Riders
Dr Himanshu Thuse
Dr Aba Sheshrao Patil
Nitin Deshmukh
Dr Ratna Ashtekar
Raj Palve

 

Gold Riders 
Dr Himanshu Thuse
Dr Aba Sheshrao Patil
Manik Nikam 
Chandrakant Naik
Nitin Deshmukh
Sanjay Pawar
Dr Ratna Ashtekar
Raj Palve
Ramdas Sonawane
Abhijeet More
Deepak Shewale
Kailash Patil

 

Silver Riders
Sanjay Ramesh Pawar
Chandrakant Naik
Sameer Marathe *
Dr Himanshu Thuse
Arun Gangadhar Palve
Dr Aba Sheshrao Patil
Vijay Shankar Gadakh
Ratna Sham Ashtekar
Pratibha Ghanshyam Chaudhari
Nitin Deshmukh
Manik Nikam
Ratan Ankolekar
Gorakshnath Shinde
Mohansingh Rajput
Tanmay Pant
Devendra Patil
Raj Palve
Rahul Jadhav
Kailash Patil 
Viru Khairnar
Abhijeet More
Ramdas Sonawane
Deepak Shewale
Shekhar Kinage
Sameer Marathe *
Mahesh Jamdade
Pankaj Kale
Vishnu Bhagwant Adke
Avinash Pathare
Kishor Paithankar
Atul Dugdhe
Ganesh Mali
Vinayak Warungse
Ganesh Kalamkar
Bhushan Rane
Arun Kale
Sushil Sarangdhar
Nilesh Thole
Bhausaheb Kasav

Fellow Riders


# E3 Id Member Name Type Result
1 1 Dhiraj P Chhajed Full DNS
2 2 Ganesh Shantaram Patil Full DNS
3 124 Ratna Sham Ashtekar Full DNS
4 138 Pratibha Ghanshyam Chaudhari Full DNS
5 196 Garbi Kailash Kedia Full DNS
6 201 Sheetal Ganesh Patil Full DNS
7 390 Hemant Janardan Kale Full DNS
8 475 Kishor Arun Paithankar Full DNS
9 492 Bhausaheb Baburao Kasav Full DNS
10 609 Sushil Mangesh Sarangdhar Full DNS
11 649 Bhushan Gokul Rane Full DNS
12 1051 Deepa Tiwari Full DNS

FIT= Finish In time, LF= Late Finished, DNS= Did Not Start, DNF= Did not finish,